หนองคาย-อากาศเย็นส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรือง

41

หนองคายอากาศเย็นลงอีกครั้ง ส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ช่วงนี้เจริญเติบโตดี โรคแมลงน้อย และมีดอกที่สมบูรณ์สวยงาม

                        สภาพอากาศที่จังหวัดหนองคาย วันนี้เริ่มเย็นลงอีกครั้ง โดยเฉพาะตามริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ตามภูสูง ที่ช่วงเช้ามีหมอกบาง ๆ ในช่วงเช้า และมีลมพัดเบา ๆ ตลอดทั้งวัน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส

                        จากสภาพอากาศในจังหวัดหนองคายที่ช่วงนี้มีอากาศเย็นติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีน้ำค้างแรง ได้ส่งผลดีกับพืชผลที่เกษตรกรปลูก โดยเฉพาะต้นดาวเรืองที่เกษตรกรปลูกไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตตำบลพานพร้าว และตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ พื้นที่รวมกว่า 8 ไร่ ช่วงนี้เจริญเติบโตดี ดูแลง่ายโรคแมลงน้อย และมีดอกที่สมบูรณ์สวยงาม เกษตรกรสามารถเก็บขายได้ทุกวัน ส่งขายทั้งในจังหวัดหนองคาย และ สปป.ลาว ในราคาดอกละ 40 – 80 สตางค์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี.

/////////////// กำธร กองสมบัติ / หนองคาย