สุรินทร์-ซ้อมแสดงช้างยิ่งใหญ่จัดเต็มสุดอลังการ

29

วันที่ 14 พ.ย. 62  จังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่เสมือนแสดงจริงการแสดงของช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562  ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนสามารถเข้าชมการซ้อมใหญ่แสดงช้างได้เข้าชมฟรีทุกที่นั่ง ซึ่งได้รับความสนใจจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู พาเด็กเข้าชมกันอย่างเนืองแน่นเต็มความจุของอัฒจรรย์ทั้งสองฟากสนามแสดงช้าง    โดยการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 59  จัดการแสดงไว้อย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี  มีการจัดฉากการแสดงไว้อย่างตื่นตาตื่นใจ  ในแต่ละฉากหรือแต่ละองก์ เน้นการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนกับช้าง ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ จะปรากฏในฉากการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่ ที่กำหนดไว้จำนวน 4 ฉากหรือ 4 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 กูยอาเจียง คนเลี้ยงช้าง องก์ที่ 2 การละเล่นของช้าง  องก์ที่ 3 กองทัพช้างประทายสมันต์  องก์ที่ 4 มหายุทธหัตถีแห่งอุษาคเนย์ โดยใช้ช้างร่วมการแสดงกว่า 160 เชือก

โดยจะมีการแสดงจริง  ในวันเสาร์ที่ 16 และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ (วันละ 1 รอบการแสดง เริ่มต้นการแสดงตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ). ราคาบัตรเข้าชมงานแสดงช้าง เริ่มต้นที่ราคา 300 , 500, 1000 บาท โดยผู้สนใจเข้าชมการแสดง สามารถซื้อ/จองบัตรลวงหน้าได้ที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หรือ โทร 044 512 039

////////// เขมชาติ ชุณหกิจขจร / รมิตา  สิงหเสรี …ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์