กาฬสินธุ์-ตื่นตาอุโมงค์ธุงอีสานเรืองแสง

67

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และรณรงค์ลดการใช้โฟม ขณะที่ประชาชนต่างนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาลอยขอขมาพระแม่คงคาที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน พร้อมแห่ถ่ายภาพเช็คอิน “อุโมงค์ธุงอีสานเรืองแสง”ความยาวกว่า 44 เมตร และกระทงยักษ์ทำจากวัสดุรีไซเคิล ด้านผวจ.กาฬสินธุ์อธิฐานขอพรให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์มีความรักสมัครสมานสามัคคี อยู่ดี มีสุขทุกๆคน

                เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชุมชนต่างๆและประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่สวนสาธารณกุดน้ำกิน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีพล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายจารุวัตน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

                โดยกิจกรรมภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่หรือกระทงยักษ์ ซึ่งชาวชุมชนจากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันทำขึ้น โดยมีการตกแต่ง ประดับประดากระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและวัสดุขยะรีไซเคิลอย่างวิจิตรสวยงามตระการตาเป็นการรณรงค์ลดการใช้โฟม  การแสดงของนักเรียน เยาวชน และชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนั้นต่างนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย กาบกล้วย และใบตองมาลอยขอขมาพระแม่คงคา พร้อมกับเช็คอินและถ่ายภาพ“อุโมงค์ธุงอีสานเรืองแสง”ซึ่งมีสีสันสดใสสวยงามและประดับด้วยธุงอีสาน มีความยาวกว่า 44 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชม นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังถ่ายภาพคู่กับกระทงยักษ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลอีกด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คอยอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อย

นายจารุวัตน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับงานประเพณีลอยกระทงเป็นงานประจำปีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ หรือแหล่งน้ำ ลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกด้านวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีพื้นเมือง สู่สายตานักท่องเที่ยวอีกด้วย

ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับภาพรวมการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆของ จ.กาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทุกๆงานส่วนใหญ่ประชาชนต่างนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติงดใช้โฟมมาร่วมงาน ทั้งนี้การจัดงานลอยกระทงครั้งนี้จะเน้นไปที่การรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวกาฬสินธุ์ อย่างไรก็ตามสำหรับตนนั้นนอกจากจะลอยกระทง เพื่อขมาพระแม่คงคาแล้วยังอธิฐานขอพรให้ประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์มีความรักสมัครสมานสามัคคี อยู่ดี มีสุขทุกๆคนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์