ขอนแก่น-รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมลอยกระทง

145

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เดินรณรงค์เชิญชวนชาวชอนแก่น พกถุงผ้าช็อปสินค้า ลดใช้ถุงพลาสติก ลดลดโลกร้อน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ควรใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาทำกระทงแทนการใช้โฟม

ที่ตลาดถนนคนเดินขอนแก่น นายวิรุณภพ สุภาพ ผอ.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 นายนพิชิต สมบัติมาก ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น ได้ถือป้ายพร้อมข้อความเดินรณรงค์ในกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic bags” ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าและสถาบันการศึกษา มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ การเดินรณรงค์ ร่วมสนุกเล่นเกมส์รับของรางวัล และการสำรวจการรับรู้และพฤติกรรมของประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ให้มีวนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติกพ.ศ. 2561-2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
พลาสติกของประเทศกำหนดไว้ 2 เป้าหมาย คือ ลด เลิกใช้พลาสติก และใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดตัวโครงการ ” Everyday Say No to Plastic bags” ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ 46 แห่งทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้กับลูกค้า ซึ่งจากการพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า ต่างพร้อมใจที่ปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพราะนอกจากจะเป็นการลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อนแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงพลาสติกบรรจุอาหารด้วย แต่ทั้งพ่อค้า และประชาชนต้องปรับตัว โดยผู้ซื้อต้องนำภาชนะหรือปิ่นโตมาใส่อาหารและถุงผ้าใช้แทนถุงหูหิ้ว และใช้แก้วน้ำหรือกระบอกน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก

ด้านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นอกจากการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกในการใส่อาหารแล้ว สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความร่วมมือประชาชนในช่วงเทศกาลงานลอยกระทง ประชาชนควรทำกระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ อย่างกระทงต้นกล้วย ใบตอง กระทงขนมปังหรือกระทงน้ำแข็ง แทนการทำกระทงที่ผลิตจากโฟม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับแม่น้ำและธรรมชาติ