ศรีสะเกษ-เกษตรกรกว่า 5 พันคน รับนายกตู่

266

พี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า คหบดี  ข้าราชการในจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 5 พันคน ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา เปิดปราศรัยสด พบปะเกษตรกร  ย้ำวันนี้ภาคเกษตรต้องปลอดภัย เดินหน้าได้ตามความต้องการของตลาด จัดการเป็นระบบทั้งพื้นที่ ด้วยเกษตรไบโอ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ ศูนย์เกษตรอินทรีย์บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  พลเอก ประยุทธ ตันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ เพื่อเป็นประธานในการเปิดโรงอบข้าวของลุงบุญมี หรือ นายบุญมี สุระโคตร คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมพบปะกับพี่น้องเกษตรกร สมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านอุ่มแสง พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจาก 22 อำเภอ และส่วนราชการ นายอำเภอ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัยกับผู้มาต้อนรับ สรุปว่า ที่ผ่านมาเมื่อวันสองวันนี้ ประเทศไทย ได้มีโอกาสดีมาก ในการจัดประชุมสมาคมอาเซียนบวกสาม โดยตนเชื่อว่าไทยได้ประโยชน์อย่างมาก มีการบรรลุข้อตกลงมากจากทั้ง 15 ประเทศ ในเรื่องต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล ขยะพลาสติก ปัญหาโลกร้อนจากมือมนุษย์ ทำข้อตกลงในการลดปัญหาโลกร้อน ตนก็นั่งร่วมประชุมกันยาวนาน จนรู้สึกปวดหลัง แต่ประโยชน์ของขาติ และประชาชนก็อยู่ได้ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังดีขึ้นในทุกขณะ ก็อยากจะให้ประชาชนเปิดใจดูอย่างเป็นกลาง เช่น ตอนนี้ไทยเราเป็นประเทศผู้ให้กับกองทุน IMF จากที่เคยเป็นประเทศผู้ขอกู้ ขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งแผนการพัฒนา รัฐบาลแบ่งออกเป็น 3 ระดับของประชาชน การดำเเนินงาน อย่างมีคุณภาพ เสริมความแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนมากที่สุด ปัญหาก็พอ เพราะการทำงานก็จะต้องมีปัญหา คือการพัฒนาจะต้องอาศัยภาคการมีรายได้ ซึ่งวันนี้เราก็ต้องอาศัยการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลกำลังเร่งปลดล๊อคข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รัฐบาลต้องหาความร่วมมือจากอาเซียน และเชื่อมโยงไปทั่วโลก ส่วนในภาคการเกษตร ต้องพัฒนาเกษตรไปสู่ เกษตรมาตรฐาน GI หรือ GAP เช่น ข้าวหอมมะลิ แถบนี้ที่เป็นข้าวหอมมะลิ 105 จากทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องคุณภาพ เป็นข้าวอินทรีย์  พัฒนาจากมือเกษตรกร ที่เป็นต้นน้ำ สู่กลางน้ำ และผู้บริโภค ปลายน้ำ เกษตรต้องพัฒนาเป็นเกษตรแบบไบโอ โดยรวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่

จากนั้นก็ไปดูด้านอุตสาหกรรม ต้องพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ สู่ EEC ที่คัดสรรไว้เบื้องต้น 12 ประเภทเพื่อส่งออก สร้างสิทธิประโยชน์ สร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น นำมาสู่การสร้างรายได้ พร้อมเสียภาษีให้ประเทศตามกฎหมาย ไม่หลบเลี่ยง วันนี้ต้องฝากทุกคนพูดกับประชาชนให้เข้าใจด้วยกัน ทั้ง สว. และ สส. ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน ซึ่งก็คือ พรรคคนไทยทั้งหมด และทุกคนต้องช่วยกันกำจัดขยะพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า อีสานผ้าขาวม้าลายสวยงามนำมาตัดเย็บเป็นถุงผ้าใช้ และจำหน่ายได้  อีสานมีปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่รอบเขตชลประทาน น้ำมากก็ท่วม  น้ำน้อยก็แล้ง ฝากรัฐมนตรีทำแผนบริหารจัดการเป็นระบบทั้งประเทศ พร้อมประชาชนทุกคนต้องปลูกป่า ให้เป็นป่า ทั้งโครงการคนกับป่า โครงการป่าชุมชน และธนาคารต้นไม้  เรื่องสุดท้ายคือ การศึกษา นายกฯ กล่าวต่อว่า มารดา ภรรยาตนก็เป็นครู แต่การศึกษาวันนี้จะต้องเพิ่มไปในการมีงานทำ ตลาดแรงงานต้องการด้านใด ก็ฝากให้กระทรวงศึกษาไปเพิ่มเติมระบบการเรียนการสอน เพิ่มเติมหลักสูตร ให้ตรงด้วย

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ก็ดำเนินการเปิดโรงอบข้าว ก่อนเดินทางกลับ

ขณะเดียวกัน ได้มีพี่น้องเกษตรกร ในนามของกลุ่มสมัชชาลุ่มน้ำมูล เขื่อนหัวนา ได้เดินทางมารอพบนายกตู่ แต่เจ้าหน้าที่ได้กันออกไปนอกพื้นที่ในการเตรียมต้อนรับ โดยได้มีผู้แทนในนามของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนมาพบ มารับเรื่องร้องเรียนในเรื่องการดูแลตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยไปเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งกลุ่มสมัชชาก็ได้ปักหลักอยู่สักพักก่อนสลายตัวไป

////////////////////////