สุรินทร์-แม่ค้าส้มตำผันตัวมาทำร้านอาหาร

94

สุรินทร์-จากแม่ค้าร้านส้มตำริมทาง พลิกผันตัวเองหาซื้อที่ทำร้านอาหารและทำเกษตรผสมผสานพร้อมกับทำสวนสัตว์ขนาดเล็กๆ ให้ลูกค้าทุกท่านได้เที่ยวชมภายในบริเวณร้านอย่างอบอุ่น

นางเจติยา ใจมั่น อายุ 43 ปี ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 282 หมู่ที่ 8 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้ทำร้านอาหารและทำเกษตรผสมผสานพร้อมกับทำสวนสัตว์ขนาดเล็ก ให้ลูกค้าทุกท่านได้เที่ยวชม ซึ่งได้ใช้ความพยายามฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคจนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

นางเจติยา ใจมั่น เล่าให้ฟังว่า หลังจากขายส้มตำริมทางได้หลายปี ก็ได้ที่บริเวณถนนบายพาสสายปราสาท-สังขะ จึงได้มาทำร้านอาหารชื่อร้านอาหารบ้านสวนน้ำ สุรินทร์ ซึ่งตนนั้นได้คิดว่าบริเวณที่ดังกล่าวกว้างมาก เลยมีความคิดว่าทำแปลงเกษตรผสมผสาน เพื่อที่จะได้ปลูกพืชผักมาให้ลูกค้าที่มาทานอาหารได้ลิ้มรสของพืชผักที่ทางตนปลูกในบริเวณร้านด้วยตนเอง ได้อย่างอร่อย ปลอดภัยจากสารพิษ และได้เห็นแปลงผักในบริเวณร้านอีกด้วย โดยที่ทางร้านไม่ค่อยที่จะได้ไปซื้อที่ตลาดสักเท่าไร ตนนั้นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อคุณแม่ท่านที่เล่าให้ฟังและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดำรงอยู่และปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางสายกลาง อยู่บนความพอเพียง ซึ่งหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรก็เริ่มทำความฝันตนเองให้เป็นจริง เริ่มต้นด้วยการปลูกผักที่ตัวเองชอบกิน รวมถึงพืชผักสวนครัวต่างๆ สำหรับใช้ในการบริการทำอาหารให้ลูกค้าในร้านไปพร้อมกับการปลูกพลู ปลูกกล้วย และอื่นๆ ที่กินได้

นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร การทำการเกษตรเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตนได้คิดว่าน่าจะทำสวนสัตว์น้อยๆ บ้านสวนและจุดถ่ายภาพที่สวยงาม จึงได้นำกระต่าย, หนู, ม้า,หมู, งู กิ้งก่า, นก, และเลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าที่มาทานอาหารได้เดินเที่ยวชมอย่างมีความสุขต่อไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร / รมิตา  สิงหเสรี …ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์