กาฬสินธุ์-อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดกลางพระอารามหลวง

32

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอดถวายวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์  นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ  เจ้าคณะอำเภอดอนจาน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี

ทั้งนี้ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562  นางวัชรี  มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยญาติพี่น้อง  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,041,999.- บาท  เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลาง พระอารามหลวง บำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์