บึงกาฬ-สร้างค่ายปรารถนาดีขัดเกลาเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

265

วันที่ 16 ต.ค. 62 นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสมาชิกสภาจังหวัด(สจ.) ลงพื้นที่บ้านปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ในการขอใช้พื้นที่สาธารณะที่มีอยู่กว่า 112 ไร่ ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ จัดตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง(หรือค่ายปรารถนาดี) เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยมีประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านกว่า 150 คน เข้าร่วมประชาคมและแสดงความคิด ณ วัดสว่างอรุณ บ้านปรารถนาดี ม.2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า จากปัญหาของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทุกมาตรการ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บำบัดและติดตามประเมินผล เพื่อให้ผู้เสพ ผู้ค้าและผู้จำหน่ายลดน้อยลงและหมดสิ้นไปจากพื้นที่โดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการต่างๆมากมาย ทั้งค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การจัดอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินคืนคนดีสู่สังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นการนำเอาผู้ค้าและผู้เสพมาอยู่ร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกัน 7-15 วันแล้วก็แยกย้ายกลับบ้าน กับกลายเป็นช่องทางให้ผู้ค้าผู้เสพได้รู้จักมักคุ้นกัน (กลายเป็นค่ายหูตาสว่าง)นำไปสู่ขบวนการค้ายาเสพติดที่ใหญ่มากว่าเดิม ซึ่งถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จในการจัดโครงการ สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน

ซึ่งหลังจากมติของชาวบ้านแล้วจะนำเข้าสู่สภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อของบประมาณมาก่อตั้ง(ค่ายปรารถนาดี)ส่วนพื้นที่สาธารณะจะขอใช้จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ โดยค่ายแห่งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนท่านพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ซึ่ง

จะมีการลงนามความร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งสาธารณสุข เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตำรวจภูธรจังหวัด วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น เพื่อมาร่วมกันฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกหลานของชาวบึงกาฬ ให้ห่างไกลจากยาเสพติดที่เป็นพิษร้ายทำลายอนาคตของชาติ ซึ่งค่ายแห่งนี้จะเน้นเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น เป็นโรงเรียนกินนอน ศึกษาหาความรู้ สร้างอาชีพที่มั่นคง เมื่อเรียนจบสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ออกไปประกอบอาชีพ จะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป ..

/////////////// มงคล//บึงกาฬ