ลพบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

55

ลพบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำคณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ป่วยมะเร็งและญาติผู้ป่วย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี

วันที่16ตุลาคม 2562ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ คณะผู้บริหาร คณะแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยมะเร็ง และญาติผู้ป่วยมะเร็ง จำนวนมาก ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ที่ได้รับการนิมนต์มาจากวัดสระมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และยังไม่ได้กลับไปทำบุญในช่วงวันหยุดยาว 3 วันที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี ตลอดจน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมทั้งได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน อย่างพร้อมเพียงกันด้วย

////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////////