ลพบุรี-ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

57

ลพบุรี-พุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน พระสงฆ์ 107 รูป ลงจากยอดเขา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

ที่ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี หรือวัดเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายพูนสวัสดิ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ได้ร่วมกันนำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี นับหมื่นคน ซึ่งพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย อย่างสวยสดงดงาม ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ต่อเบื้องหน้าองค์พระใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระงาม และเป็นที่เลื่อมใส่ศรัทธา ของประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจน สืบสาน ตำนานตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ให้เป็นสัญลักษณ์ท้องถิ่นแห่งชุมชนตำบลเขาพระงาม และเป็นการร่วมเฉลิมฉลองพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล (หลวงพ่อใหญ่) ครบ 107 ปี ของชาวตำบลเขาพระงาม เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทย วิถีพุทธ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 107 รูป พร้อมด้วยเหล่าขบวนเทวดา นางฟ้า เดินลงจากภูเขา ทางบันไดพญานาค 295 ขั้น เพื่อมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มายืนรอใส่บาตร กันอย่างเนื่องแน่น ตามประเพณีงานบุญใหญ่ ที่เคยยึดปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี

//////อนันต์ อ่ำทองลพบุรี/////