หนองคาย-นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าพื้นที่จุดชมบั้งไฟพญานาค

86

บรรยากาศท่องเที่ยวหนองคายคึกคัก นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ท่องเที่ยวและวัดที่สำคัญภายในจังหวัดหนองคาย ในขณะที่บางส่วนได้เริ่มเข้าพื้นที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี ซึ่งเป็นจุดชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (13 ตุลาคม 62)

บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย ในวันแรกของวันหยุดยาว ก่อนถึงวันชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” คึกคักตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเริ่มเดินทางเข้ามาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนยังได้เริ่มเดินทางไปยังอำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี ซึ่งมีจุดในการชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” หลายจุด

โดยเฉพาะที่ลานนาคาเบิกฟ้า บริเวณหน้าวัดไทย ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย ที่จะเป็นสถานที่ในการจัดพิธีบวงสรวงวันเปิดโลก บูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาค และยังเป็นสถานที่จัดพิธีรำบวงสรวงพญาพิสัยสัตตนาคราช ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ (13 ตุลาคม 62) วันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ถ่ายรูปที่ระลึก และทำบุญลอดถ้ำพญานาค กันตลอดทั้งวัน ซึ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนยังได้พักค้างคืนตามโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ โรงเรียนและวัด ในเขตอำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี เพื่อรอชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ที่คาดว่าจะมีให้ชมกันในคืนพรุ่งนี้อีกด้วย.

///////////////// กำธร กองสมบัติ / หนองคาย