ลพบุรี-ศิลปินเมืองละโว้จัดแสดงนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์”คิดถึงพ่อ”

82

ลพบุรี-กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี จัดแสดงนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์(ภาพวาด) คิดถึงพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ จังหวัดลพบุรี ได้มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆ โดยกลุ่มศิลปินเมืองละโว้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ พระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด) ในหัวข้อ “คิดถึงพ่อ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึก และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการ “คิดถึงพ่อ” ณ บริเวณชั้นสอง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา 1 ลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา 1 ลพบุรี จึงได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ คิดถึงพ่อ ขึ้น เพื่อจัดแสดง พระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งภายในงัน ยังจัดให้มีการสาธิต การวาดภาพปรพกอบบทเพลง และสอนการวาดภาพ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการวาดภาพ อีกด้วย

ซึ่งพบว่ามีประชาชนจำนวนมากพอทราบข่าว ต่างก็พากันมาเที่ยวชมและถ่ายภาพ ร่วมกับพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมาก ทุกคนต่างก็มีความประทับใจในการเข้าชมภาพ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจในอดีตที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ สำรับนิทรรศการ คิดถึงพ่อในครั้งนี้ จะจัดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณชั้นสอง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขา 1 จังหวัดลพบุรี

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////