ศรีสะเกษ-กินเจลอยกระทง ปล่อยเต่า ปล่อยปลา ปล่อยทุกข์

117

ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ยังได้ร่วมพิธีลอยกระทง ปล่อยเต่า ปล่อยปลา ปล่อยทุกข์ ปล่อยโศก ลงในลำห้วยสำราญที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองศรีสะเกษ

บ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในตัวเมืองศรีสะเกษ ที่ได้ถือศีลกินเจกันในระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งวันนี้คณะกรรมการได้กำหนดให้เป็นวันลอยกระทง ปล่อยเต่า ปล่อยนก ปล่อยปลา ซึ่งเป็นการปล่อยทุกข์ ลอยโศกให้ไปกับสายน้ำ พิธีเริ่มจากการสวดมนต์ ไหว้เจ้า ภายในศาลเจ้า จากนั้นก็ออกมาประกอบพิธีด้านหน้าศาลเจ้า พิธีจับทุกข์มาเผา จับมารมาปล่อย ร่วมขบวนแห่ไปตามถนน พักตามจุดเพื่ออัญเชิญเทพยาดา อัญเชิญเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ตามตัวเมืองศรีสะเกษ ไปร่วมพิธี ก่อนที่จะตรงไปที่ท่าน้ำ ที่สะพานขาว สะพานเก่าแก่ของของจังหวัดศรีสะเกษ ที่เชื่อมโยงคนในเมืองกับคนอำเภอต่างๆ ที่จะเดินทางเข้าเมือง ที่ต้องข้ามลำห้วยสำราญ แม่น้ำที่ไหลมาจากชายแดนเทือกเขาพนมดงรัก ผ่านใจกลางเมืองศรีสะเกษ ในการนำกระทงสะเดาะเคราะห์ มาลอยก็เหมือนกับลอยทุกข์ ลอยโศกให้ไปกับสายน้ำนั้นเอง

โดยภายหลังจากที่คณะประกอบพิธีเดินทางถึงท่าน้ำลำห้วยสำราญ ก็ได้ประกอบพิธีสวดมนต์สะเดาเคราะห์อีกรอบ เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาของภูตผีปีศาจ สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย เคราะห์โศกของผู้คนที่ร่วมพิธี ให้มาลงในกระทงก่อนที่จะปล่อยลอยออกไป พิธีเผานกยักข์ที่พาทุกข์โศกมาสู่ประชาชน จากนั้นนำกระทงใหญ่ซึ่งเป็นกระทงประธานมาลงเรือเพื่อนำไปลอยยังกลางแม่น้ำ ก่อนปล่อยกระทงลอยไป พร้อมกับปล่อยปลานานาชนิดที่มีผู้บูชามาปล่อย ปล่อยนกขึ้นฟ้า ปล่อยเต่าลงน้ำ ถือว่าเนอันเสร็จพิธี ก่อนที่จะมีพิธีสวดมนต์ เสวียนธูปในช่วงเย็นที่ศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ทุกคนจนออกเทศกาลกินเจ

////////////////////