ศรีสะเกษ-ปั่นปันน้ำใจ จากอีสานสู่ภาคใต้เมืองยะลา

23

ขบวนนักปั่นรถจักรยานจากอีสาน ปั่นปันน้ำใจร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้ตึกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา ภาคใต้ ระยะทาง 2,999 กิโลเมตร ปั่นจำนวน 34 วัน เชิญร่วมบริจาค

วันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีนักปั่นรถจักรยานระยะทางไกล มาแวะทานน้ำ พักผ่อน พร้อมรับน้ำใจจากชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ตามโครงการที่นักปั่นได้ร่วมกันจัดขึ้น ปั่นปันน้ำใจ จากอีสาน สู่ภาคใต้ ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้ตึกผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลยะลา ภาคใต้ ระยะทาง 2,999 กิโลเมตร ปั่นจำนวน 34 วัน โดยได้เริ่มปั่นจากจังหวัดหนองคาย ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินไปเรื่อยๆ ผ่านจังหวัดตามเส้นทางทั้งหมด 29 จังหวัด และวันนี้ได้มีโอกาสผ่านจังหวัดศรีสะเกษ แวะขอบคุณชาวอำเภออุทุมพรพิสัย นำโดย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมวัฒนธรรมอำเภอ รองนายกเทศบาลตำบลกำแพง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม และเงินเพื่อสมทบทุน รวบรวมให้กับคณะนักปั่นรถจักรยาน เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลยะลา ได้จำนวน 10,200.-บาท เนื่องจากไม่ได้ทราบมาล่วงหน้า ว่าจะมีนักปั่น จึงได้รวบรวมกันเพียง ครึ่งชั่วโมง

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า วันนี้ได้รับทราบว่าจะมีคณะนักปั่นรถจักรยานทางไกลผ่านอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อเดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย จึงได้มาต้อนรับ พร้อมกับได้รวบรวมทุนทรัพย์ได้บางส่วน ด้วยความรวดเร็ว เพราะทราบล่วงหน้าเพียง 30 นาที ซึ่งก็ได้มีเพื่อนข้าราชการในอำเภอ วัฒนธรรมอำเภอ รองนายก นายก บางแห่งที่มาติดต่องานราชการที่อำเภอ ทราบเรื่องก็มาร่วมกัน ต้อนรับนักปั่น และมอบเงิน มอบน้ำดื่ม พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ยังได้มอบยาเวชภัณฑ์ หากเกิดเจ็บป่วย ไม่สบายระหว่างทางการปั่นไปจังหวัดยะลา ก็จะได้ใช้ และขอให้คระเดินทางถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย และให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ทุกประการ

/////////////////////