มุกดาหาร-องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

44

มุกดาหาร-โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันที่7 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 997 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอนตาล และอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวนางสาวปาริชาติ สารสิมา อายุ 18 ปี เหตุเกิดวันที่ 30 สิงหาคม 2562 พบผู้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แจกอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย และที่เดินทางมารับถุงพระราชทานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือราษฎร พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดมุกดาหารได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอนตาลอำเภอนิคมคำสร้อย และพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบังอี่ บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 7 อำเภอ 52 ตำบล 514 หมู่บ้าน 34 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 21,426 ครัวเรือน และราษฎรเสียชีวิต 1 ราย..

////////////////////// อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร