อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอ ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ใกล้ชิดประชาชนวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีส่วนราชการต่างๆในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสำนักงานตามหมู่บ้านที่ห่างไกลทุรกันดารและขจัดปัญหาความต้องการของประชาชน ได้แก่
1.โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย/ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย/รพ.สต.หัวช้าง ให้บริการตรวจสุขภาพ
2. สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย ประชาสัมพันธ์อาชญากรรม/การป้องกันยาเสพติด/บริการตัดผม
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทุมพรพิสัย สาธิตการทำโดนัทจิ๋วแฟนซี ,การทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพ และห้องสมุดเคลื่อนที่
5.สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย แจกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 50 ขวด
6.พัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย สาธิตการทำน้ำยาล้างจานและแจกน้ำยาล้างจาน จำนวน 60 ขวด
7.สัสดีอำเภออุทุมพรพิสัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
9. สมาชิก อส.อ.อุทุมพรพิสัย ที่ 7 บริการตัดผม ร่วมกิจกรรมพัฒนา บ้าน วัด ตำบลอี่หล่ำ

แสดงความคิดเห็น