จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดศรีสะเกษ รณรงค์กำจัดลูกน้ำ – ยุงลาย – ไข้เลือดออก หลังจากพบการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูง พร้อมมีผู้เสียชีวิตในอัตราที่สูงต่อแสนประชากร

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ วัดบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก โดย นายไชยณรงค์ ดาบุตร นายก อบต.หนองครก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ปกครองอำเภอเมือง คณะครูทุกโรงเรียนในเขตตำบลหนองครก คณะกรรมการวัด อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ ได้จัดกิจกรรม การป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ( Kick Off ) โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รายงานถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกให้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทราบ โดยวันนี้พบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลหนองครก ถือว่าสูงมาก โดยมีผู้ติดเชื้อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก แล้ว 119 ราย เสียชีวิต 1 ราย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ วันนี้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนจะต้องตระหนัก และให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณรอบๆ บ้านตนเอง ท่อระบายน้ำหน้าบ้าน เสริมด้วยการปลูกพืชผักที่เนสารไล่ยุง เช่น ตะไคร่ใบโหรพา อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน รวมทั้งตัวของประชาชนทุกคน

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์ของการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ก็ถือว่ามีอัตราที่สูงมากเช่นกัน เมื่อคิดจำนวนต่อแสนของประชากร ภายหลังจากที่ได้ประชุมชี้แจงกับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมาประชุมชี้แจงชาวบ้าน ก็จึงได้จัดกิจกรรม การป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ( Kick Off ) ซึ่งกำหนดกิจกรรมหลักๆ ก็คือ การส่องไฟฉายสำรวจตรวจหาลูกน้ำยุงลาย ตรวจทุกโอ่งน้ำในทุกครอบครัว พร้อมกับการหยอดทรายอะเบท ทุกตุ่ม โอ่ง กระถาง ขาตู้กับข้าว ทุกหลังคาเรือน การกำจัดท่อระบายน้ำรอบๆ หมู่บ้านให้สะอาด ไม่ให้เกิดน้ำขังเพื่อที่จะได้เป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การขอความร่วมมือจากชาวบ้านทุกคน ให้ร่วมกันจำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้าน ภายในบ้าน 360 องศา และให้ดำเนินการทำทุกวันจากนี้เป็นต้นไป และจัดชุดจิตอาสาพระราชทาน เข้าตรวจสอบทุกหลังคาเรือนในทุกๆ วันด้วย

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากยุงลาย และป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ทั้ง 22 อำเภอ มีเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศให้เป็นวาระแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ในการให้ความสำคัญ เร่งช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดพ่นควันจำจัดยุง เก็บขยะรอบบ้าน ทำลายน้ำเน่าเสียรอบบ้าน ยางรถยนต์ หรือภาชนะอื่นใดที่จะเป็นที่เพาะพันธุ์ยุง ที่ปล่อยให้เกิดน้ำขัง ให้กำจัดให้หมดทุกๆ วัน วันนี้ชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ จะต้องปลอดภัยต้องหยุดให้ได้สำหรับผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ต้องหยุดวงจรการแพร่พันุ์ของยุงลาย หยุดคนตายให้ได้ทันที

แสดงความคิดเห็น