ลพบุรี-ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน กว่า 4,000 คน ร่วมขับร้องเพลงคนดีไม่มีวันตาย ร่วมไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน พร้อมประกาศยกย่อง ที่ว่า “คนเรา เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ให้เยาวชนนักเรียนได้ยึดเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตเมื่อที่28พฤษภาคม 2562 ที่ โดม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นำคณะ ครู อาจารย์ นักเรียน กว่า 4,000 คน ร่วม ยืนตรงสงบนิ่ง รับฟังการกล่าวเชิดชูเกียรติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี และ รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในเวลา 9 นาฬิกา 9 นาที เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สิริอายุรวม 99 ปี ซึ่งคณะครูอาจารย์ นักเรียน ยังได้ร่วมกัน ขับร้องเพลง คนดี ไม่มีวันตาย เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัย ต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด้วยความเคารพและอาลัยอย่างสุดซึ้ง


ทั้งนี้ ในพิธีได้มีการกล่าวประวัติยกย่อง ถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และ ความจงรักภัคดี ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยขอให้เยาวชนนักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต


โอกาสเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ยังได้ประกาศยกย่อง และ เชิดชูเกียรติ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยสามารถผ่านการสอบ TCAS ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศได้ ถึง 462 คน โดยขอให้นักเรียนทุกคน ยึดถือแบบอย่าง ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า “คนเรา เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” เพื่อให้นักเรียนได้นำไปยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป ด้วย

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น