จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการหอการค้าไทย ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด เปิดสถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ดร.แมท คาดหวังช่วยลูกหลานสอบแข่งโอเนต วางเป้าหมายส่งเสริมเด็กเก่ง ให้ไปสู่ฝั่งเลือกในสิ่งที่ตนถนัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ดร.แมท ถนนขุขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับ นางพวงทอง วิรารัตน์ ผู้จัดการห้างไพศาลวิทยา ร่วมกันเปิดสถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ดร.แมท เป็นแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ โดยหลักสูตร DR.MATH ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนักเรียนไทย โดยทีมวิชาการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นที่ความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองหมดความกังวลใจในด้านคณิตศาสตร์ เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงศึกษาธิการ มีแบบประเมินก่อนการเรียน เป็นการเรียนคณิตศาสตร์แบบสนุก มีหลักสูตรในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐาน ( Standard ) เนื้อหา หลักสูตรเสริมโจทย์ปัญหา หลักสูตรวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หลักสูตรคณิตคิดในใจ และหลักสูตรต่อขยายในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ด้วย

นายวิทยา วิรารัตน์ กล่าวว่า ตนเองเป็นอยู่ในวงการของการศึกษาไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ เนความผิดพลาดของเด็กศรีสะเกษ ที่ด้อยโอกาสในการที่จะเตรียมตัวไปสอบแข่งขันกับเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฯ ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องศึกษา เรียนรู้ โอกาสทางการศึกษา สุดท้ายจำเป็นผู้ปกครองก็จะต้องเร่งทำงานหาเงินเพื่อส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองใหญ่ สิ้นเปลืองเงินตราไปไม่น้อย แต่เพื่อความก้าวหน้าของบุตรหลานของตนก็จำเป็นที่จะต้องทำ เพื่ออนาคตบุตรหลานของตน และขณะนี้เราได้ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดเป็นโรงเรียน ดร.แมท เป็นถาบันเสริมทักษาคณิตศาสตร์ ที่ดูแลด้านคณิตศาสตร์แทนผู้ปกครอง และที่ได้สถาบันนี้มาเพราะมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้รับการยอมรับเป็นอันมากด้านความสำเร็จ ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นหัวใจของการเรียนเพื่อไปต่อของบุตรหลาน โดยเฉพาะเด็กในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งหากไปแข่งกับต่างจังหวัด หรือ เด็กในกรุงเทพฯ เด็กเราถือว่าด้อยโอกาสไปเลย โดยเฉพาะการสอบแข่งโอเนต – เอเนต

อย่างไรก็ดี ในการเปิดสถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ดร.แมท เป็นแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะในตัวเมืองศรีสะเกษเป็นอันมาก ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี และมาร่วมรับฟังข้อแนะนำจากตัวแทนของสถาบัน ดร.แมท ซึ่งมี่ผ่านมา ผู้ปกครองหลายคนได้พยายามส่งลูกหลานของตนเองไปเรียนกเสริมทักษาเช่นนี้ในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนครราชสีมา  หรือ ที่กรุงเทพมหานครฯ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก วันนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการเปิดสถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ดร.แมท เป็นแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มาร่วมแสดงความยินดี และพร้อมที่จะส่งลูกหลานตนเองมาเข้าสถาบัน เพราะสามารถมาส่ง รับ ลูกหลานของตนได้ในทุกๆ วันด้วย

แสดงความคิดเห็น