ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ กว่า 3 พันคน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ รำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เต็มสนามหน้าสาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการแสดงออด้วยความจงรักและภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บ่ายของวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ได้มีประชาชนกว่า 3 พันคน เดินทางมาจากทั้ง 22 อำเภอของจังหวัด เพื่อมาร่วมกันเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ในการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในค่ำของวันพรุ่งนี้ ( 22 พค.2562 ) โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมนำการฝึกซ้อม ร่วมกับคณะครู – อาจารย์ ที่สอนนาฎศิลป์ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รวมตัวกันมาร่วมทำการฝึกซ้อมดังกล่าว ขณะเดียวกันได้มี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมชม และให้กำลังใจแก่ผู้ที่มาร่วมแสดงการรำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ด้วย

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน น้องๆ นักเรียน นักศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พี่ป้า น้าอา คุณตาคุณยาย คณะครู – อาจารย์ ที่เดินทางมาจาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยจิตอาสาในการทำความดีด้วยหัวใจ ที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการมาร่วมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่จะเกิดขึ้นโดยพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ และเพื่อความพร้อมเพรียงกันในการรำจริงในวันพรุ่งนี้ ( 22 พค.2562 ) วันนี้จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นัดหมายกันมาจัดการฝึกซ้อมต่อท่ารำ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จะได้ทำการรำจริง 2 เพลง คือ เพลงที่ส่วนกลางกำหนดมาให้เพื่อแสดงการรำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และอีกเพลงก็คือ เพลง ศรีสะเกษอีสานใต้ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีชนเผ่าอยู่ 4 เผ่า คือ ชนเผ่าส่วย – เขมร – ลาว และเยอ ที่อธิบายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดด้วย

ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับกำหนดการจากส่วนกลาง ซึ่งจะเริ่มจากเวลา 08.29 น. จังหวัดศรีสะเกษ จะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี ได้เริ่มทะเบียน จากนั้น นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นำคณะรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ยืนเข้าจุดตามที่กำหนดไว้ รอสัญญาณการถ่ายทอดสดทีวีจากส่วนกลาง รอสัญญาณนายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี เปิดกรวย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 76 จังหวัดก็จะดำเนินการตามทุกขั้นตอนพร้อมๆ กัน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศ โดยชมและทำตามจากการถ่ายทอดสด ไปพร้อมกันในทุกขั้นตอนด้วย

แสดงความคิดเห็น