เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านนะสะแบง ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินทำกิน(ส.ป.ก.4-01 )ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 150 แปลง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” ซึ่งเป็นการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้นำนโยบายของรัฐ ในการให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างทั่วถึง และเป็นเอกภาพในการถือครอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้ฝากให้ประชาชนที่มารับโฉนดรักษาที่ดินของตัวเองให้ดี เพราะมีบางคนบางส่วนที่ได้โฉนดมาแล้วเอาไปขายให้กับคนอื่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การที่ได้รับโฉนดที่ดินนั้น เป็นการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกท่านและครอบครัว และยังเป็นการเพิ่มพลังการผลิตแก่แผ่นดินและประเทศชาติด้วย ซึ่งประชาชนที่มารอรับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ต่างรู้สึกดีใจอย่างสุดซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอด..

แสดงความคิดเห็น