เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการบูชา และเวียนเทียน รอบองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยภายในองค์พระธาตุ เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ให้ประชาชน ได้สักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล โดยในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชา ทางจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับ อำเภอธาตุพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาศีลธรรม อันดีงาม อีกทั้งเป็นการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาได้มีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมา ทำบุญกราบไหว้บูชา องค์พระธาตุพนม รวมถึงวัดที่ตั้งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ตามอำเภอต่างๆ กันคึกคัก และในช่วงเย็นทางพระสงฆ์ได้มีการจัดแสดงพระธรรมเทศนา พร้อมร่วมกันเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

แสดงความคิดเห็น