มุกดาหาร – นพค.24 ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวไทยสืบไป


ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 นพค.24 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วย พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน และเหล่าพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมถวายสังฆทาน และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6


โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สวดจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาพิธีเวียนเทียน เทศน์ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ส่วนในช่วงเย็นของวันนี้ จัดเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา คาดประชาชนร่วมเวียนเทียนจำนวนมาก
วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงถือเอาโอกาสนี้ไปทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนที่วัด นอกจากจะเป็นการทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว ทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเอง และครอบครัวอีกด้วย….


**********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น