จังหวัดหนองคาย จัดเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ก่อนร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขะบูชา

ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2562 ที่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองคาย ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมการเดินวิ่งฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้า และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่งสมาธิ เพื่อสุขภาพการและสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดให้วันนี้เป็น “วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย” หลังเดินวิ่งเสร็จได้ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เพื่อสิริมงคลในชีวิต อีกด้วย.

…………………..

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น