แม่ทัพภาคที่ 4 นำประชาชน ทำบุญตักบาตร “วิสาขบูชา” รำลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ขณะ หน่วยความมั่นคง รักษาความปลอดภัยเข้มงวด

ที่พระมหาธาตุเจดีย์ วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานศึกษา ทหาร ตำรวจ และ พุทธศาสนิกชนชาวยะลา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สำหรับการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร จังหวัดยะลา ร่วมกับวัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า และรำลึกถึงเหตุการณ์ 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกันธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยร่วมกันบำเพ็ญกุศล บูชาพระรัตนตรัย และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต อีกด้วย

“วันวิสาขบูชา” ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ คือ ประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปรินิพพาน ซึ่งในแต่ละปีเมื่อวันวิสาขะบูชามาถึง พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมบำเพ็ญกุศลบูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมกัน เช่น การบริจาคทาน การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน สมาทานศีล ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ และการเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขะบูชา ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ “วันวิสาขะบูชา” เป็นวันสำคัญของโลก ด้วย

////////////////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น