แม่ฮองสอน-กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ห่วงใยประชาชนในถิ่นกันดาร นำกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 มอบผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนบนดอยสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น

5

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ห่วงใยประชาชนในถิ่นกันดาร นำกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 มอบผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนบนดอยสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น

17 ธ.ค.63 กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน ส่งนักรบสีน้ำเงิน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ( นพค.36 สนภ.3 นทพ./ศบภ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.) จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสื้อผ้า- ผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ไปมอบให้เด็กนักเรียนกินนอนประจำ และเสื้อกันหนาวให้ครูโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน บนดอยสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น นอกจากนี้กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ยังได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกให้เด็ก ๆ นักเรียนอีกด้วย พร้อมกับแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลที่ถูกหลักอนามัยบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารบนดอยสูง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1- ป.6 มีจำนวนเด็กนักเรียนชายหญิงรวมทั้งสิ้น 56 คน มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน แยกเป็น ผอ.โรงเรียน 1 คน ครู 2 คน, ครูผู้ช่วย 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนกินนอนประจำ จะเป็นเด็ก ๆ ในหมู่บ้านห่างไกลกันดาร นักเรียนหลายคนมีบ้านเรือนอยู่ห่างจากโรงเรียนกว่า 10 กิโลเมตรการเดินทางไป-กลับ ระหว่างโรงเรียนกับบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องผ่านป่าภูเขาหลายลูกไม่สามารถเดินทางไป-กลับในวันเดียวได้ จึงต้องกินนอนประจำอยู่ในโรงเรียน จะกลับบ้านแต่ละครั้งต้องรอปิดเทอมและมีผู้ปกครองมารับกลับ ในช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็นจัด กลางคืนอุณหภูมิต่ำสุด 5-8 องศา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้เร็งเห็นความเดือดร้อนของครู นักเรียน จึงได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การกีฬา และพัฒนาช่วยเหลือสภาพความเป็นอยู่ด้านอื่น ๆ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย

ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0882687191