สุรินทร์-เดินรณรงค์เลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.

4

เลือกตั้งท้องถิ่นโค้งสุดท้าย (big Day) เลือกนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.สุรินทร์ ทางจังหวัดสุรินทร์ และ กกต,จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์จัดขบวนประชาสัมสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไปใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมศกนี้

วันนี่ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ที่บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผูว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ปรธานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคมศกนี้ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตระหนัก และความสำคัญของการเมืองท้องถินที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระปราศจากการครอบงำโดยอิทธิพลใดๆ

ในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวน 300 คน ภายใต้กรอบแนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ภาพ/ข่าว เขมชาติ  ชุณหกิจขจร / รมิตา สิงหเสรี