มุกดาหาร เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ

8

มุกดาหาร – ผวจ.มุกดาหาร นำเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.มุกดาหาร และ ส.อบจ.มุกดาหาร

16 12 63 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีข้าราชการ เครือข่ายภาคประชาสังคม อปท. นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน อสม. ร่วมเดินรณรงค์ รวมประมาณ 2,000 คน พร้อมทั้งรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยเริ่มต้นจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกไปตาม ถนนสองนางสถิตย์ – ถนนพิทักษ์พนมเขต – ถนนวิวิธสุรการ และสิ้นสุดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ออกเป็น 24 เขต สมาชิกพึงมี 24 คน แยกเป็น อ.เมืองมุกดาหาร จำนวน 9 เขต , อ.ดอนตาล 3 เขต , อ.คำชะอี 3 เขต , อ.นิคมคำสร้อย 3 เขต , อ.ดงหลวง 3 เขต , อ.หนองสูง 2 เขต , อ.หว้านใหญ่ 1 เขต..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร