เจาะสนามเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 1 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อดีตประธาน อสม.หวังโค่น ส.อบจ.คนเก่าที่ครองตำแหน่งมานานกว่า 10 ปี

44

ผู้สมัคร ส.อบจ.เขตที่ 1 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แข่งขันกันหนัก เล่นเดินเคาะประตูบ้านกันทั้งสองผู้สมัคร อดีตประธาน อสม.มุ่งหวังโค่น ส.อบจ.คนเก่า ที่ครองตำแหน่งมานานกว่า 10 ปี คนเก่าเลยต้องเดินสู้ฟัด

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เจาะสนามเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไปที่เขตที่ 1 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมเขต ตำบลกำแพง, ตำบลโพธิ์ชัย, ตำบลตาเกษ, ตำบลขะยูง, ตำบลแข้, ตำบลก้านเหลือง, ตำบลทุ่งไชย และตำบลโคกจาน ที่มีผู้ลงสมัครสมาชิก ส.อบจ.กันทั้งหมด 5 คน ด้วยกันคือ หมายเลข 1 นางสาว นิสา มณู, หมายเลข 2 นางรัชนีกร เครือสุคนธ์, หมายเลข 3 นางกัญญ์ธิดา เพียรสิโภคิน หรือ อดีต สจ.อ๋อย, หมายเลข 4 นางสาวศรินทร์ณภักดิ์ ชัยศักดิ์โยธิน หรือ บี และหมายเลข 5 นายธีรพัฒน์ โพธิ์คำ อดีตกำนันตำบลกำแพง อดีตประธาน อสม.อำเภออุทุมพรพิสัย ที่หมายมุ่งจะมาโค่นอดีต สจ.อ๋อย ที่ครองตำแหน่งมานานกว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ที่พี่น้องประชาชนพบเห็นป้ายติดประกาศหาเสียง มีเพียง 3 หมายเลข คือ หมายเลข 3 นางกัญญ์ธิดา เพียรสิโภคิน, หมายเลข 4 นางสาวศรินทร์ณภักดิ์ ชัยศักดิ์โยธิน และหมายเลข 5 นายธีรพัฒน์ โพธิ์คำ เท่านั้น นอกนั้นดูเหมือนจะยอมรับแล้วว่าจะสู้ไม่ได้ ซึ่งขณะนี้เหลือระยะเวลาในการให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร เข้าไปในสภา อบจ.ศรีสะเกษ ในเขต 1 อำเภออุทุมพรพิสัย เพียงอีก 7 วันเท่านั้น ดังนั้น ผู้สมัครที่มีความมั่นใจจึงได้เร่งในการลงเดินหาเสียง ขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนกันอย่างหนัก เรียกได้ว่า เคาะประตูทุกบ้านกันเลย กลัวประชาชนลืมหมายเลขของตน

ผู้สมัครหมายเลข 3 นางกัญญ์ธิดา เพียรสิโภคิน หรือ อดีต สจ.อ๋อย กล่าวว่า จากบทบาทของตนที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ไม่เคยทิ้งพื้นที่ไปไหน มีงานต้องเจอหน้า สจ.อ๋อย โดยตลอดทุกงาน ทั้งยังช่วยดูแลในเรื่องคดีความที่พี่น้องประชาชนเกิดปัญหากัน ได้มีทนายส่วนตัวไว้คอยให้บริการพี่น้องได้ปรึกษาหารือก่อนที่จะขึ้นสู่ศาล ก่อนฟ้องร้อง และยังช่วยผลักดันงบประมาณจาก อบจ.มาสู่พื้นที่ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ครองตำแหน่งมา กว่า 10 ปีอย่างต่อเนื่อง วันนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะให้โอกาสอีกครั้ง จะยังไม่เปลี่ยนใจ ไปเชื่อคนใหม่ที่ลงแข่ง วันนี้ไม่หวั่นแล้ว เพราะภายหลังจากเดินพบปะพี่น้องทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน พี่น้องได้ให้ความมั่นใจว่า จะเลือกตนผู้สมัครหมายเลข 3 เข้าไปเป็น ส.อบจ.อีกครั้ง

ด้านผู้สมัครหมายเลข 5 นายธีรพัฒน์ โพธิ์คำ อดีตกำนันตำบลกำแพง อดีตประธาน อสม.อำเภออุทุมพรพิสัย ที่หมายมุ่งจะมาโค่นอดีต สจ.อ๋อย กล่าวว่า จากการที่ตนได้ดูแลพี่น้องมาโดยตลอด ตั้งแต่ยังเป็นกำนัน เป็นประธาน อสม. และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.คนแรก ครั้งแรกที่ก่อตั้ง ก็หวังว่าพี่น้องจะให้โอกาสในการเข้าไปเป็น ส.อบจ.ก็ยอมรับได้หากพี่น้องจะยอมเชื่อมั่น มั่นใจกับตน กล้าที่จะเปลี่ยนคนใหม่เข้าไปบ้าง แม้จะไม่ได้อยู่ในทีม นายก อบจ.คนเก่า ก็หวังว่าเมื่อเข้าไปได้ จะได้งบมาดูแลบ้านเมืองเช่นกัน

ขณะเดียวกัน การหาเสียงในเขต 1 อำเภออุทุมพรพิสัย นี้ ได้มีผู้สมัครหมายเลข 4 นางสาวศรินทร์ณภักดิ์ ชัยศักดิ์โยธิน ที่ติดประกาศป้ายหาเสียงอีกคน แต่ก็ยังไม่พบรถยนต์วิ่งหาเสียง หรือลงพื้นที่ พบประชานแต่อย่างใด หรืออาจจะเป็นการเข้าเจาะฐานคะแนนเสียงโดยตรงก็เป็นได้ ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ว่า ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เข้าคูหาแล้วจะเลือกกาหมายเลขใด เลือกใครเป็น ส.อบจ.เขตนี้

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ