แม่ฮ่องสอน-ปลอดภัยไร้โควิด ทหารประสานความร่วมมือกับประเทศพม่า เข้มงวดเข้าออกตลอดแนวชายแดน

9

11 ธ.ค.63 พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำกำลังพลทหาร พบปะ/พัฒนาสัมพันธ์ กับทหารเมียนมากองพันทหารราบที่ 135 พื้นที่ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19, การลักลอบนำสิ่งผิดกฏหมายข้ามประเทศ การลักลอบผ่านแดน/การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่าย คาดว่าในอนาคต อาจเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนได้ในโอกาสต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์โควิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกอำเภอปลอดภัย ยืนยันไม่มีเชื้อไวรัสโควิดแต่อย่างใด ช่วงหยุดยาวหลายวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวจำนวนมากจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจแต่ละเส้นทางทุกพื้นที่ แม้แต่ช่องทางชายแดน ช่องทางธรรมชาติ มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตชด.วางกำลังเฝ้าระวังอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวสบายใจ ไร้โควิด

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน