แม่ฮ่องสอน-นันทิยา วงศ์วานิชย์ (ฝน) ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน น้อมรับคำสั่งศาลฏีกาแผนกคดีเลือกตั้ง

36

นันทิยา วงศ์วานิชย์ (ฝน) ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน น้อมรับคำสั่งศาลฏีกาแผนกคดีเลือกตั้ง หลังจากที่ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับ กกต.จังหวัด และศาลฏีกา กรณี กกต.ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน ไม่รับสมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติอยู่ในทะเบียนราษฏร์ไม่ครบ 1 ปี แม้จะถูกตัดสิทธิ์ แต่พร้อมเดินหน้าพัฒนาแม่ฮ่องสอน

11 ธ.ค.63 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ( ฝน ) ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้โพสต์ข้อความลงในไลน์กลุ่มสื่อมวลชนแม่ฮ่องสอนและเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า เมื่อ วันนี้ 10 ธันวาคม 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งแล้ว ด้วยความเคารพต่อศาล และน้อมรับคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้

สรุปประเด็นว่า การไม่ประกาศรายชื่อในวันที่ 13 พ.ย. 2563 สามารถอุทธรณ์ไปที่ กกต. ได้ ตามมาตรา 55 ถ้ามีชื่อประกาศในวันที่ 13 พ.ย. 2563 แล้ว จึงจะยื่นศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ตามมาตราที่ 56 ดังนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ยื่นไปค่ะ
ขอยืนยัน เดินหน้า เพื่อการพัฒนาที่ “ไม่สองมาตรฐาน” ต่อไป

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กล่าวต่อไปว่า ฝนขอ น้อมรับคำสั่งศาลฏีกาฯ ในวันนี้ “วันที่ 10 ธันวาคม 2563” ถึงแม้ วันนี้ ฝน ยังไม่มี “สิทธิ” ในการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นตัวแทน ของ “คนแม่ฮ่องสอน” เพราะ “หนึ่งปีของเราไม่เท่ากัน” แต่ ฝน ยังขอ ยืนยัน ในความเป็น “คนแม่ฮ่องสอน” ที่ เกิดที่นี่ และ ขอ “เดินหน้าต่อสู้” เพื่อการพัฒนาที่ “ไม่สองมาตรฐาน” ต่อไป โดย ฝน ขอ เป็นตัวแทนชาวแม่ฮ่องสอน ในการต่อสู้ เพื่อทวงคืนสิทธิและโอกาส ของ “คนแม่ฮ่องสอน” ที่ควรมี ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในจังหวัดโดยเร็วต่อไป ฝน..จะสู้…เพื่อให้ ทุกคน มีสิทธิ ในที่ดิน ที่เกิด ของ ตนเอง มี ถนน ไฟฟ้า น้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนโอกาสมีการศึกษา และมีอาชีพทั่วทุกคน คนเกิดแม่ฮ่องสอนต้องมีโอกาสในแม่ฮ่องสอน หนึ่งปีของเราต้องเท่ากัน

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน