มุกดาหาร-ผวจ สั่งคุมเข้มแนวชายแดนป้องกันโควิค 19

8

มุกดาหาร -ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สั่งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่คุมเข้มตามแนวชายแดนทั้ง 3 อำเภอ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงในการลักลอบเข้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค -19

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 นายวีระชัย นาคมาศ ( นาก-คะ-มาด ) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวชายแดนที่รับทราบจากหลายจังหวัดในภาคเหนือ และแพร่กระจายไปหลายจังหวัด แต่อย่าพึ่งกใจ ทางกรมควบคุมโรคได้แถลงแล้วว่ายังสามารถคุมได้อยู่ ตัวเราเองยังคุมได้ดีด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตามที่หมอได้บอก คนติดสวมหน้ากาก คนไม่ติดสวมหน้ากาก มาอยู่ด้วยกัน โอกาสติดน้อยมาก สามารถป้องกันได้ 95 %

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ชายแดนทางกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งให้เข้มงวดในด่านช่องทางธรรมชติ ถึงแม้ว่าจังหวัดเราไม่ติดกับพม่า ได้เห็นว่าการเคลื่อนย้ายไปได้ไว งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้บูรณาการกองกำลังฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกตรวจตามแนวชายแดน จังหวัดมุกดาหารมี 3 อำเภอที่ติดชายแดน คือ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล ได้บูรณาการตรวจกันทุกวันมีพบบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทาง นรข. ตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองมาจำนวน 8 ราย ได้เข้าไปตรวจโควิด – 19 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีเชื้อโควิด และได้ผลักดันออกไปตามกฎหมายเรียบร้อย และฝากถึงพ่อแม่พี่น้องอย่าประมาท ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติ สวมหน้ากาก ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง ส่วนทางด่านพรมแดนถ้าเป็นคนไทยผ่านเข้ามาได้ปกติ แต่ต้องกักตัว 14 วัน ถ้าเป็นคนต่างด้าวให้แจ้งจัดหางาน แล้วทางจัดหางานก็จะแจ้งควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดว่าจะนำเข้ามากี่รายทุกรายต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด – 19 ทั้งหมด

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ มี 7 อำเภอ ประชากร 340,000 คน มีชายแดนติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยแม่น้ำโขงกั้นระยะทาง 72 กม . มีอำเภอชายแดน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนและทำงานที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 621 ราย มีด่านสากล 2 แห่ง คือสะพานมิตรภาพ 2 และด่านท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีจุดผ่อนปรน/ด่านประเพณี 7 แห่ง

ด้านมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ ICS ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) มี IC ช่องทางชายแดน (รองผวจ.มุกดาหาร ) IC ด้านสาธารณสุข (นายแพทย์ สสจ.มุกดาหาร) มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทุกวันพุธ (ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ประชุมครั้งที่ 65) ประกาศจังหวัดมุกดาหารมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดน จังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 36 ฉบับ

ทั้งนี้มีคณะกรรมการส่วนหน้าติดตามงานอำเภอชายแดน มีชุดตรวจตรา หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง มี นรข. และ ชรบ. ที่ด่านประเพณีทุกหมู่บ้าน ตรวจสอบสถานการณ์ เฝ้าระวัง ตรวจตราคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีการทำทะเบียนเรือและมีจุดจอดเรือทุกด่าน มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบผู้เดินทาง พนักงานขับรถบรรทุก เข้า- ออก ประเทศ รวมทั้งสถานีขนส่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (รถประจำทางจากแม่สอด-มุกดาหาร และหัวหิน-มุกดาหาร) มีมาตรการควบคุมยานพาหนะรวมทั้งพนักงานขับรถ เข้าออก มีจุดรับส่งสินค้า ระหว่างประเทศ 4 จุด มีสถานที่กักกันพร้อมรองรับผู้เดินทาง ประกอบด้วย LQ จำนวน 8 แห่ง ALQ 1 แห่ง และ AHQ 1 แห่ง มีการเฝ้าระวัง และสุ่มตรวจฯในกลุ่มเสี่ยงและแรงงานต่างด้าวเชิงรุก (SS) จำนวน 698 ตัวอย่าง ทุกรายไม่พบเชื้อโควิด-19 มีระบบเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล มีความพร้อมด้านบุคลลากรที่ต้องปลอดภัย มีอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ห้องแยก มีการพัฒนาห้องตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร (ตรวจได้ 30-50 ราย/วัน) IAP มีการฝึกซ้อมแผน 4 ครั้ง มีหน่วย CDCD 3 เท่า 21ทีม มีการแจ้งโรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ตรวจกำกับดูแล เข้มงวด กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่นห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. เฝ้าสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับข้ามาในชุมชน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขอความร่วมมือ และการป้องกันตนเอง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การสแกนไทยชนะ และลงทะเบียน Muk Savan.com

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับเป็นครั้งแรกในรอบปีที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานข้ามชาติได้ 8 คนที่ลักลอบเข้าประเทศที่ผ่านมา ทั้งหมดยอมจ่ายค่านายหน้าและค่าดำเนินการคนละ 4,700 บาท หวังจะเข้าไปทำงานในพื้นที่ชั้นในเพื่อหารายได้ หลังมีการระบาดของโควิด -19

การพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการในประเทศ และภาคการเกษตรยังขาดแคลนแรงงาน ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนติดริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงในการลักลอบเข้าประเทศ จึงขอความร่วมมือกลุ่มรถตู้ที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าไปในพื้นที่ตอนใน หากแรงงานต่างด้าวโควิด-19 จะส่งผลเสียต่อประเทศ และธุรกิจส่วนรวมของประเทศไทยอีกด้วย…

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร