กระทรวงแรงงานเน้นย้ำ แรงงานไทยที่มีฝีมือผ่านมาตรฐานรับรองของกระทรวงต้องไม่ตกงาน มีงานทำ 100 %

32

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ยืนยันรัฐมนตรีแรงงาน เน้นย้ำ แรงงานไทยที่มีฝีมือ ผ่านมาตรฐานรับรอง ของกระทรวงต้องไม่ตกงานมีงานทำ 100 %

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการแทนรัฐมนตรี พบปะพูดคุยปัญหาของการดูแลงานด้านแรงงาน กับหัวหน้าส่วนงานที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง แรงงานจังหวัด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ประกันสังคมจังหวัด, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดหางานจังหวัด โดยได้รับฟังข้อสรุปของหน่วยงานทั้ง 5 ส่วน ที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ในการทำงานดูแลแรงงานในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไม่ให้ตกงาน ไม่มีแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้าเมืองมาแย่งงานคนไทยทำในสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 เช่นนี้ และที่สำคัญที่สุด แรงงานไทยจะต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมด้านแรงงานคุณภาพ มีมาตรฐานด้านแรงงาน เพราะหากมีใบผ่านการอบรม เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ จะต้องไม่ตกงาน จะต้องมีงานทำตามความถนัด ที่ตรงตามสายงานที่อบรมมา ซึ่งจากผลการสำรวจ ยังไม่พบแรงงานของจังหวัดศรีสะเกษตกงานไม่มีงานทำแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลด้านแงงานส่วนใหญ่ไปปรากฏที่จังหวัดใหญ่ๆ แม้จะเป็นแรงงานของจังหวัดศรีสะเกษ แต่ไปทำงานที่อื่น ก็เลยไปปรากฎแรงงานที่อื่นหมด เพราะศรีสะเกษ ด้านโรงงานขนาดใหญ่ที่จ้างงานนั้นยังมีไม่มาก ส่วนแรงงานที่จบใหม่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19 ยังไม่มีงานทำนั้นน้อย เพราะส่วนใหญ่ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดเกษตรกรรม

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ ว่า วันนี้ตนได้ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน ๆได้มาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ทั้ง 5 ส่วนงานที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดศรีสะเกษ ภายหลังจากที่ปัญหาระดับโลกในสถานการณ์โรคโควิด19 เข้ามาสู่ไทย แรงงานในจังหวัดศรีสะเกษ มีปัญหาอะไรอย่างไรไหม ซึ่งก็ได้รับรายงานสรุปจากทุกภาคส่วนว่า ศรีสะเกษ ไม่มีปัญหาด้านแรงงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ฝาก และได้เน้นย้ำด้าน CO – PAYMENT อยากจะให้นักศึกษาที่จบใหม่ได้มีงานทำ ก็เลยให้นโยบายฝากมาให้เจ้าหน้าที่ที่สังกัดกระทรวงงานทั้ง 5 ส่วน ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงงานที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งบริษัทต่าง ว่า อยากจะให้ทางภาคส่วนราชการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง และในส่วนของตน ก็อยากที่จะให้นักศึกษาที่จบใหม่ ทำงานรับใช้บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษเราเองจะได้ไหม ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงแนวหน้า ที่ถือว่าเป็นกระทรวงที่จะต้องดูแลด้านเศรษฐกิจของประเทศตัวใหม่ เพราะแรงงานไทยเรามีงานทำ เศรษฐกิจจะดีขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการฯ เน้นย้ำมาเลยว่า กระทรวงแรงงานต้องนำหน้า แรงงานคนไทยต้องมีฝีมือ เพราะหากคนงานมีฝีมือ มีอาชีพ มีงานทำ นั้นหมายความว่า ประเทศชาติของเราจะมั่นคง มั่งคั่ง ตลอดไป

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ