ชาวบ้านหว้าน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวมเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

22

ประชาชนชาวบ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ชุดพื้นเมือง ทำบุญใส่บาตร ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีชาวบ้านที่สวมใส่เสื้อผ้าชุดพื้นเมืองสีเหลือง ออกมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มิ่งมงคล เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดย มี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมพุทธสมาคม, นายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2, นางพิมพิ์นิพา ศรีพวงเพชร ปฎิคมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  โดยมี พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ นำคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ อันเป็นมิ่งมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สวดมนต์ ให้ศีล ให้พร แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคน

ขณะที่ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน แห่งนี้ ชาวบ้านเป็นชนเผ่าลาว คือ 1 ใน 4 ชนเผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ อันได้แก่ เผ่าลาว, เผ่าส่วย, เผ่าเขมร และชนเผ่าเยอ หรือเผ่า กุ๋ย ที่ได้มีประเพณีในการเข้าวัดทำบุญในทุกเช้าของวันอาทิตย์ ร่วมสวดมนต์ใส่บาตร หน้าพระธาตุสุพรรณหงส์ ซึ่งในวันนี้ได้มีอากาศที่หนาวเย็นลงมา อุณหภูมิอยู่ที่ 18 องศา ทำให้บรรยากาศการสวมเสื้อผ้าพื้นเมือง สีเหลือง มานั่งใส่บาตร เป็นไปอย่างมีความสุข พร้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9 ยิ่งทำให้ทุกคนมีความสุข เพราะนับว่าเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว ประกอบกับที่วัดแห่งนี้ เป็น 1 ใน 10 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับการประกาศ ให้เป็นวัดที่น่าเที่ยวของจังหวัด มีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ประชาชนประกาศตนเป็นหมู่บ้านศีล5 น้อมนำพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินชีวิต ในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน แห่งนี้ และยังสืบสาน รักษา สืบต่อ ส่งให้ลูกหลานได้ดำเนินรอยตาม อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วย

//////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ