ปธ.สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2563

67

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญู กตเวทิตาของลูกที่มีต่อพ่อ

โดยในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จำนวน 324 คน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ