ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

24

ประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ที่ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำบุญใส่บาตรน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศล สิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ อำเภอภูสิงห์ พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ตั้งโรงทานแจกฟรีอาหาร น้ำดื่ม ตลอดวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่เป็นวันคล้ายวันพระราชบรมราชสมภพ ซึ่งคนไทยถือเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จึงได้ร่วมประกอบดังกล่าว เริ่มด้วยการพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกามหาบังสุกุลถวาย ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีแนวพระราชดำริ ให้พี่น้องประชาชนดำรงชีพด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รักษาป่า รักษาต้นน้ำตามแนวชายแดน ให้ประชาชนได้อยู่อย่างสงบ ร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยั่งยืน แม้จะอยู่ตามแนวชายแดนที่ทุรกันดาร แต่ด้วยศาสตร์พระราชา ทำให้ปวงชนชาวไทย ต่างมีตวามสุขถ้านทั่วหน้ากันตลอดมา

เนื่องในวันนี้ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งของคนไทยทั่วประเทศ และทั่วโลก ต่างได้น้อมนำเป็นวันมิ่งมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ต่างพากันเข้าวัดทำบุญ เช่นเดียวกันกับที่วัดไพรพัฒนา ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน แม้สถานภาพทางครอบครัวจะแร้นแค้น ฐานะค่อนข้างยากจน แต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชกาลที่ 9 ต่างก็ได้เข้าวัด นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมสวดมนต์ ไหว้พระ ก่อนที่จะไปร่วมทำบุญใส่บาตร และยังได้เดินทางขึ้นไปกราบสรีระสังขารขององค์หลวงปู่สรวง พระเกจิที่ธุดงค์อยู่ตามแนวชายแดน อาศัยหลักธรรมะ แบบพอเพียง ไม่เก็บหรือสะสมสิ่งของอันใด แม้กระทั้งเงินทอง หรือจีวร เมื่อญาติโยมนำมาถวายก็จะละ และส่งคืนญาติโยมทั้งหมด โดยจะธุดงค์ไปตามแนวชายแดน ก่อนมาละสังขารที่วัดไพรพัฒนาแห่งนี้ ซึ่งลูกศิษย์ยังได้เก็บรักษาสรีระสังขารของหลวงปู่เอาไว้มา 20 ปีแล้ว ด้วยความศรัทธา ในคำสั่งสอนของหลวงปู่สรวง พร้อมพาลูกหลาน พ่อแม่ มากราบไหว้ขอพร รอดโลงศพ เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันพ่อและวันชาติไทยในวันนี้ด้วย หลังทำบุญใส่บาตรก่อนเดินทางกลับบ้านตน

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ