บุรีรัมย์ “ทนายอั๋น” ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อง กกต.เปิดเวทีดีเบตและตรวจสอบ จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง

18

บุรีรัมย์ “ทนายอั๋น” ผู้สมัครนายก อบจ.ร้อง กกต.เปิดเวทีดีเบตและตรวจสอบ จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง
ทนายอั๋น ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์หมายเลข 4 เรียกร้องให้ กกต.จัดดีเบต ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายก ทั้งเร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบบัตรเลือกตั้งหวั่น ปชช.สับสน พร้อมจี้ตรวจสอบ จนท.รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง หลังมีกระแสนักการเมืองบางคนเรียก กำนัน ผญบ.เข้าไปพบ

(3 ธ.ค.63) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น ผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ หมายเลข 4 ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้อง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.บุรีรัมย์ เพื่อเรียกร้องให้ทาง กกต.ได้จัดเวทีกลางให้ผู้สมัครนายก อบจ.ทุกคน ได้แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบาย เพื่อประกอบการตัดสินใจแก่พี่น้องประชาชนในการเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายก อบจ. พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทาง กกต. ได้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้วางตัวเป็นกลาง เพราะขณะนี้มีกระแสข่าวว่าบางพื้นที่ ได้มีนักการเมืองบางคน เรียกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนเข้าไปพบ ซึ่งก็ส่อถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ พร้อมกันนี้ยังได้ร้องขอให้ทาง กกต. หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งทั้งของนายก และ ส.อบจ. ว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร และแตกต่างกันแบบไหน เพื่อไม่ให้ประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเกิดความสับสน เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบของบัตรเลือกตั้งเลย

ทนายอั๋น ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 4 ยังระบุอีกว่า หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง ก็อยากให้ทาง กกต.บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และโปร่งใสมากที่สุด

ด้านนายสุรพงศ์ ทิพย์โอสถ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจ.บุรีรัมย์ ได้กล่าวภายหลังเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากผู้สมัครว่า ก็จะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน ส่วนที่ผู้สมัครเรียกร้องให้มีการเปิดเวทีกลางให้ผู้สมัครนายก อบจ.แสดงวิสัยทัศน์หรือนโยบายนั้น ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้เขียนกฎหมายรองรับเอาไว้ แต่ในระเบียบ กกต.เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงผู้สมัครสามารถเปิดเวทีหาเสียงเองได้ เพียงแต่ผู้สมัครต้องแจ้งให้ กกต.ทราบก่อนดำเนินการเท่านั้น

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์