บุรีรัมย์-ผู้สมัครนายก อบจ.จี้ กกต.ตรวจสอบเอาผิดกลุ่มบุคคลใช้-จ้างวานให้คนมาลงสมัครเพื่อให้คนของตนได้หมายเลขเดียวกัน

10

ผู้สมัครนายก อบจ.จี้ กกต.ตรวจสอบเอาผิดกลุ่มบุคคลใช้-จ้างวานให้คนมาลงสมัครเพื่อให้คนของตนได้หมายเลขเดียวกัน “ประเสริฐ เลิศยะโส” ผู้สมัครนายก อบจ. จี้ กกต.เร่งดำเนินการตรวจสอบเอาผิดกลุ่มบุคคลดำเนินการใช้หรือจ้างวานให้คนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ระบุ นำคนอยู่ในเขตเลือกตั้งอื่น มาสมัครในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต เพื่อให้ได้หมายเลขเดียวกัน ตามต้องการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เสร็จก่อนจะมีการเลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้

วันนี้ (3 ธ.ค.63) นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) บุรีรัมย์ หมายเลข 1 ได้เดินทางมาติดตามเรื่อง พร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบด้วย สำเนาร้องเรียนการรับสมัครเลือกตั้ง, สำเนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.บุรีรัมย์ และสำเนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ ให้กับนายสุรพงศ์ ทิพย์โอสถ รอง ผอ.กกต.บุรีรัมย์ หลังจากเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนการสมัครรับเลือกตั้ง ให้กับ น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.กกต.บุรีรัมย์ ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยในหนังสือร้องเรียน ระบุว่า เนื่องจากวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง ใช้วิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ดำเนินการใช้หรือจ้างวานให้คนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยประสงค์ให้คนของตนได้หมายเลขเดียวกัน ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประสงค์ที่จะทุจริตในการเลือกตั้ง

ด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ได้ใช้หรือจ้างวานให้บุคคลอื่นไปสมัครหมายเลข ให้ครบถ้วนไปถึงหมายเลข 7 และกลุ่มการเมืองดังกล่าว ได้ให้คนในสังกัดตนเอง มาลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลขเดียวกัน ถือว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตเป็นความผิดตามกฏหมาย จึงขอให้สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเอาผิดในกรณีดังกล่าว

นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ได้เคยยื่นเรื่องการใช้ จ้างวานให้บุคคลอื่นไปสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ได้หมายเลขถึงเลขที่ 8 เป็นผู้สมัครทั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. บัดนี้หลักฐานปรากฏชัดตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ทั้ง 42 เขตเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำคนอยู่ในเขตเลือกตั้งอื่น มาสมัครในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต เพื่อให้ได้หมายเลขเดียวกัน ตามต้องการ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอทาง กกต.ดำเนินการสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายโดยด่วนที่สุด ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์