มุกดาหาร-ศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบและหาทางแก้ไขเรื่องกลิ่นจากโรงงานยางพารา

11

มุกดาหาร – ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ช่วยชาวบ้านแก่นเต่า และบ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นจากโรงงานยางพารา

วันนี้ (25 พ.ย. 63) ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลูกเพชร์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการที่มีชาวบ้านแก่นเต่า และบ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของยางพารา จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและหาทางแก้ไข

ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า สาเหตุเกิดจาก เป็นช่วงที่ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น ทางโรงงานมีการรับซื้อและนำยางพารามากองรวมกันจำนวนมากเป็นระยะเวลานานกว่า 1 เดือน ทำให้น้ำยางพาราไหลออกมาขังบริเวณลานเทกอง ประกอบกับในช่วงฤดูหนาวมีความกดอากาศสูง กระแสลมพัดแรง ทำให้ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงแม้ว่าทางโรงงานจะมีระบบบำบัดน้ำเสียถึง 5 บ่อ และนำจุลินทรีย์ (EM) มาใช้ปรับสภาพก็ตาม

ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ กล่าวอีกว่า ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ผู้จัดการโรงงานยาพารารับจะดำเนินการล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำยางเพิ่มจากวันละ 1 ครั้ง เป็นวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) พร้อมนำจุลินทรีย์ (EM) และน้ำส้มควันไม้มาใช้ปรับสภาพ และใช้ผ้าใบปิดคลุมช่วยลดกลิ่น ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางโรงงานเตรียมติดตั้งเครื่องสับย่อยยางพาราเพื่อลดปริมาณการกองของยางพารา สร้างรางระบายน้ำยางเพิ่ม และในปี 2564 วางแผนจะสร้างโกดังเก็บยางเพิ่ม และศึกษาดูงานการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ทันสมัยเพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร