แม่ฮ่องสอน-กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และฉก.ร.7 พร้อมทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลศรีสังวาย์แม่ฮ่องสอนช่วยชีวิตผู้ป่วยเลือดออกในสมองส่งทางอากาศ

15

กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำเฮลิคอปเตอร์เบล 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลฯ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย ชื่อนายภูสิทธิ์ เชาวเลข อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนชำนาญสถิต ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีภาวะสมองช้ำ มีเลือดออกในสมอง ทำการเปิดกะโหลก เพื่อลดความดัน ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปส่งยังสนาม ฮ. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฯ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล