พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อความเป็นสิริมงคล

0

พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่วัดกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมถวายภัตราหารเพล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ วัดกุดเมืองฮาม บริเวณลานวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระธาตุเมืองศรีปทุม บ้านกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พระครู สิริคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย พร้อมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในอำเภอยางชุมน้อย ได้ร่วมกันประกอบพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยมี พระครู ประดิษฐ์ วรากร เจ้าอาวาสวัดกุดเมืองฮาม อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ บริเวณใต้ศาลาหญ้าแฟก ซึ่งมี นายสุพร ธีระโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ประธานในพิธี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางมาเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ร่วมกันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน ครอบครัว และตนเอง จากนั้นได้ร่วมกับถวายภัตราหารเพล แด่คณะสงฆ์และร่วมกันทานข้าวเป็นลูกศิษย์วัด ด้วย

พระครู สิริคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อยได้แสดงสัมโมนียคาถา ความว่า วันนี้นับเป็นมิ่งมงคลอีกครั้งของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ของชาวอำเภอยางชุมน้อย ได้ที่ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และยังถือว่าอยู่ในช่วงจังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมฉลอง 238ปีศรีสะเกษ ที่ได้มีการจัดบูชา กตูญญู กตะเวที แก่บรรพบุรุณ ที่สร้างบ้านสร้างเมืองให้ลูกหลานชาวศรีสะเกษ ได้อยู่อาศัยกันมาอย่างมีความสุข ร่มเย็นมาโดยตลอด ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์ฯ ทางเถระสมาคมฯ ได้กำหนดให้จัดขึ้น 3 ครั้ง คือ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน เวาร์ที่ 21 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน จากนั้นก็จะไปจัดในวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อถวายแด่องค์มหาราชา พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้  พร้อมกันนี้ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีงานเฉลิมฉลอง 238ปีศรีสะเกษ เป็นการระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่สร้างบ้านสร้างเมืองให้คนศรีสะเกษ ได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้ จึงนับว่าการเจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้ เป็นมิ่งมหามงคลยิ่ง ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และแผ่นดิน ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ด้วย

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ