มุกดาหาร พาณิชย์ลดราคาโครงการช่วยประชาชน Lot 7 จังหวัดมุกดาหาร

15

มุกดาหาร – ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มีบัญชาให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 7 โดยร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 ที่ห้างสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขามุกดาหาร นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขามุกดาหาร ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 7 โดยร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่ 2019 (Covid-19) โดยมีสินค้าเด่นที่มีการการลตราคาเป็นพิเศษ 6 กลุ่ม 13,790 รายการ ลดสูงสุด 70 % ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ลดสูงสุด 53 % อาทิ ข้าวสารบรรจุถุง ทูน่ากระป้อง น้ำมันปาล์ม-ถั่วเหลือง ปลากระป้อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟ นมพร้อมดื่ม นมเปรี้ยว นม ฯลฯ (2)กลุ่มอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ลดสูงสุด 50 % อาทิ กุ้งแช่แข็ง มักกะโรนีไก่ สปาเก็ตตี้หมู (3) กลุ่มซอสปรุงรสลดสูงสุด 63 % อาทิ ซุปก้อน ช่อสหอยนางรม ซีอิ้วขาว ฯลฯ (4) กลุ่มของใช้ประจำวัน ลดสูงสุด 70 %อาทิ แปรงสีฟัน กระตาษชำระ แป้งเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก/ผู้ใหญ่ ครีมบำรุงผิว (5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายลดสูงสุด 7% อาทิ สก้อน แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า เจลล้างมือ (6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชักล้าง ลดสูงสุด70 % อาทิ ผงชักฟอก น้ำยาชักผ้า น้ำยาล้างจาน และรายการสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขามุกดาหาร ขอเชิญประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร เลือกซื้อสินค้าในโครงการ ” พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” Lot 7 จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน เพิ่มการจับจ่ายให้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร