กรุงเทพ-เทคนิคราชสิทธาราม จับมือ รร.สังกัด สพฐ.เขตบางบอน “สร้างห้องเรียนอาชีพ” ตามนโยบาย สอศ.

155

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นายอรุณ สุวรรณสุนทร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมหารือ กับโรงเรียนมัธยม ในเขตพื้นที่บางบอน กรุงเทพมหานคร เรื่องการสร้างห้องเรียนอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา ด้วยการนำ หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น วิชาการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น,การซ่อม บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงรายวิชาที่ตอบสนองความต้องของตลาดแรงงาน ในอนาคต อาทิ การใช้งานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) การสร้างแอพพลิเคชัน ที่ทันสมัย ซึ่งในโลกของอนาคตมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ ของการสร้างห้องเรียนอาชีพ ในโรงเรียนมัธยม ครั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะฝีมือ (Newskill)ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้น ยังเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ ค้นพบตัวเองในการเรียนต่อสายอาชีพ และให้นักเรียนมัธยมได้รู้จักสายอาชีพตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา เบื้องต้น ได้ประสานร่วมหารือกับโรงเรียนบ้านนายเหรียญ,โรงเรียนพระยามนธาตุราชาศรีพิจิตร์,โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่บางบอน

ภาพ/ข่าว ธีระพล คุ้มสุข