ลพบุรี-“ปศุสัตว์ลพบุรี ตั้งจุดตรวจสัตว์ ป้องกันโรค ตามแนวตะเข็บจังหวัด”

0

วันที่9พ.ย.2563 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ตั้งจุดตรวจสัตว์ตามแนวรอยต่อของจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดข้างเคียง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์,ซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ และเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์,ซากสัตว์

อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ฯลฯ ที่ผ่านเข้า-ออกจุดตรวจสัตว์ ตลอดจนตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ ในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคมและตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผู้สื่อข่าวลพบุรี อนันต์ อ่ำทอง