สุรินทร์-ร่วมส่งเสริมวิถีไทยนุ่งผ้าไหมทำบุญตักบาตร

15

ชาวเมืองช้าง จ. สุรินทร์ ร่วมส่งเสริมวิถีไทยนุ่งผ้าไหมหิ้วตะกร้า ทำบุญตักบาตรทุกวันเสาร์ กล่อมเกลาจิตใจด้วยวิถีพุทธ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 7 พ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ณ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชาวสุรินทร์ทุกเพศทุกวัยแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสุรินทร์ ผ้าพื้นเมือง และผ้าไทย ออกมาทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ท่ามกลางอากาศช่วงเช้าที่เย็นสบาย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยเป็นการร่วมกันรณรงค์หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไหมพื้นเมือง ทำบุญตักบาตรทุกวันเสาร์ ต่อเนื่องไปตลอดปี (เว้นเสาร์ที่ 5 ธันวาคม) เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นสังคมส่วนรวมในการร่วมกันอนุรักษ์วิถีไทย สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กล่อมเกลาจิตใจ ด้วยวิถีพุทธ โดยการแต่ชุดผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง หิ้วตะกร้าออกมาทำบุญตักบาตร ให้ภาพความงดงามตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป เป็นเหมือนการส่งต่อความงดงามของประเพณีวิถีจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน เพื่อสืบสานความงดงามอย่างไทยไม่ให้หายไปจากสังคม

ในกิจกรรมมีช้างน้อยแสนรู้ และมาสคอส น้องกันตรึม น้องนาขวัญ น้องสไบงาม ตุ๊กตาสัญลักษณ์งาน 60 ปีงานช้างสุรินทร์ ที่จะมีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -23 พฤศจิกายนนี้ มาร่วมสร้างสีสันในพื้นที่การจัดกิจกรรมตักบาตรด้วย โดยในช่วงของการจัดกิจกรรม 60 ปีงานช้างสุรินทร์ จะได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ความงดงามทั้งการแต่งกายด้วยผ้าไหมสุรินทร์ที่เป็นที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ควบคู่กับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงของการจัดงานอีกด้วย…../

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร รมิตา สิงหเสรี