แม่ฮ่องสอน-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย 505 คน

16

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอน กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2563 ไปมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 505 คน

ทั้งนี้ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ติดตามตรวจเยี่ยวความก้าวหน้าในการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย อาทิ การดำเนินงานโรงเรียนธนาคารราชประชานุเคราะห์ 22 ที่นำนักเรียนมาฝึกการปฏิบัติการเรียนการสอนในการออมเงินในรูปแบบของธนาคาร ซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาช่วยดูแลจัดระบบการจัดการของธนาคาร การพัฒนาห้องศูนย์พัฒนการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่มีการส่งเสริมอาชีพการทำขนม และการฝึกนวดแผนไทย นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมร้านการแฟ coffee เติงนา รปค 22 ในการให้นักเรียนได้หัดทำกาแฟจำหน่ายเพื่อเป็นอาชีพอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล