จ.มหาสารคาม แถลงข่าวงานประเพณีไหว้เจ้า แสดงงิ้วและมหากรรมอาหารนานาชาติ ประจำปี 2563

17

ผวจ.มหาสารคามร่วมวัฒนธรรมจังหวัดร่วมแถลงข่าวงานประเพณีไหว้เจ้า  แสดงงิ้ว  และมหากรรมอาหารนานาชาติ  ประจำปี 2563 ชมการแข่งขันกินบะหมี่ถาดยักษ์  ประกวดร้องเพลง  ประกวดคอฟเวอร์แดนซ์  และมีการแสดงหมอลำ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2563   บริเวณหอนาฬิกา  ไปจนถึงสี่แยกค้วงหลี  รวมระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยนายสุทิน  พรมงคลชัย  นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม  นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม  และนางดรุณี  สุภักดี  ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีไหว้เจ้า  แสดงงิ้ว  และมหากรรมอาหารนานาชาติ  ประจำปี 2563  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2563   บริเวณหอนาฬิกา  ไปจนถึงสี่แยกค้วงหลี  รวมระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  การจัดงานประเพณีไหว้เจ้า  แสดงงิ้ว  และมหกรรมอาหารนานาชาติ ประจำปี 2563 ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน  ที่มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  ตลอดจนเป็นการสักการะเทพเจ้า  ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือ  โดยจะมีการอัญเชิญองค์จำลองปึงเถ่ากงม่า  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  แห่ไปรอบตัวเมือง  ก่อนอัญเชิญมาประทับ ณ สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อชมการแสดงงิ้วที่จัดถวาย นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่จะมาตั้งบู๊ทขายสินค้า  ขายอาหาร  เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มาเที่ยวงาน  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  กระจายรายให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย  ให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยให้สังเกตร้านที่มีตราสัญลักษณ์คนละครึ่ง  โดยผู้ซื้อสามารถจับจ่ายซื้อสินค้า  โดยรัฐจะออกเงินสมทบครึ่งนึง  แต่ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคนต่อวัน

โดยในส่วนของมหกรรมอาหารนานาชาติ  มีการออกร้านจำหน่ายอาหาร  ตลอดเส้นทางระยะทางรวมกว่า 1 กิโลเมตร  มากกว่า 1,000 ร้าน  โดยอาหารที่ขึ้นชื่อที่มาเที่ยวงานงิ้วแล้วต้องรับประทานก็คือ  หอยทอด  หมูสะเต๊ะ  ปอเปี๊ยะทอด  กุ้ยช่าย  เป็นต้น มีการแสดงสิงโต  มังกร  อังกอพะบู๊  การประมูลสิ่งของศักดิ์สิทธิ์  การแสดงงิ้ว  ตลอดจนนิทรรศการประวัติความเป็นมาของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดมหาสารคาม  การแข่งขันกินบะหมี่ถาดยักษ์  ประกวดร้องเพลง  ประกวดคอฟเวอร์แดนซ์  และมีการแสดงหมอลำร่วมด้วย