วัดป่าพิมลมังคลารามได้อนุรักษ์ต้นไม้ สร้างสะพานแขวน ทางเดิน Flower Walk มุ่งหวังเป็นแลนมาร์คนำคนเข้าวัด

191

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา กลับมาพัฒนาวัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านเกิด ด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้ ดอกไม้ สร้างสะพาน แขวน ทางเดิน Flower Walk เนรมิตดุจดั่งอยู่ต่างแดน มุ่งหวังเป็นแลนมาร์คนำคนเข้าวัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดง – โนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ท่านเจ้าคุณ พิมล หรือ เจ้าคุณ พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางกลับมาพัฒนาวัดป่าพิมลมังคลาราม ดินแดนบ้านเกิดของตนเอง ด้วยการเชิญชวนบ้านมาร่วมประชุมหารือในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าไม้ ต้นไม้ และปลูกเพิ่มต้นไม้ ดอกไม้ ปรับภูมิทัศน์ภายในวัดให้สวยงาม ประดุจดังอยู่ต่างแดน ด้วยดอกไม้ของไทย อาทิ ดอกกระเจียว ที่พบมากในภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้มีปลูกแล้วที่วัดแห่งนี้ กำลังดอกดอกสวยงาม รวมทั้งดอกไม้สวยๆ งามๆ อีกมากมาย ชวนชาวบ้านอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ ดูแลรักษาให้งดงามกลายเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งได้สร้างสะพานแขวนเชือก ข้ามยอดไม้ไปดูป่า ไปดูลำห้วยสำราญ และยังสร้างสะพานแขวนสลิง จากวัดไปสู่เกาะกลางน้ำ ความยาวกว่า 100 เมตร เหมือนอยู่ต่างประเทศ โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย, สาธารณสุขอำเภอ, เกษตรอำเภอและนายก อบต.ทุ่งไชย มาร่วมประชุมให้ความเห็น และมีแผนที่จะเปิดวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวนำในการประชุม ว่า วันนี้ชาวบ้านโนนแดง – โนนม่วง ชาวตำบลทุ่งไชย และชาวอำเภออุทุมพรพิสัย นับว่าโชคดีมาก ที่ท่านเจ้าคุณ ได้เดินทางกลับมาจากวัดปากน้ำมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงทำให้ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ แต่ก็นับเป็นความโชคดีที่ท่านได้มาพัฒนา นำพาชาวบ้านพัฒนาวัด บริเวณวัด จากที่เคยทิ้งร่างไปนาน กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง พร้อมยังได้นำพาชาวบ้านให้เห็นความสำคัญของป่า ของน้ำ พัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดกลายเป็นสวนดอกไม้อย่างสวยงาม มีสะพานแขวนเชือก แขวนสลิง ดูแลสวยไม่แพ้ต่างประเทศ ทางปกครองอำเภอเองก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ และพร้อมในการให้ความร่วมมือในการนำพาชาวบ้านเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ตามที่ท่านเจ้าคุณตั้งใจเอาไว้ให้วัดแห่งนี้เป็น ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาติ สืบไป

ขณะที่ ท่านเจ้าคุณ พระศรีญาณวิเทศ กล่าวแนะนำว่า ต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตพอๆ กันกับน้ำ สมัยก่อนการตั้งบ้านเรือน ชุมชน คนสมัยเก่าก็จะยึดแหล่งน้ำเป็นสำคัญ พร้อมกับดูว่าป่าอุดมสมบูรณ์หรือไม่ประกอบกัน ก่อนตั้งรกรากตั้งชุมชนบ้านเรือน ที่วัดแห่งนี้ก็จะชักชวนบาวบ้านให้อนุรักษ์ป่าไม้ รักษาแหล่งน้ำ ภายใต้ความคิด ชาวบ้านอยู่ได้ วัดก็อยู่ได้ ไม่ใช่วัดโต เจริญทางด้านวัตดุ แต่ชาวบ้านไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ พระอยู่น่าที่จะอยู่ไม่ได้เช่นกัน ในอนาคตด้านหน้าโดยเร็วนี้ ที่วัดแห่งนี้จะเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของชาวบ้าน ทั้งในและต่างแดน ชาวบ้านจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านชุมชนเอง หากไม่รู้จะนำอะไรมาขาย ก็มาเก็บเห็ดที่อยู่ในป่าของวัดแห่งนี้ออกมาล้างทำความสะอาดขาย เพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านในแถบนี้ นอกจากการทำวัดให้สวยงามแล้ว ก็จะได้เชิญผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง มาเปิดประตูวัด เชิญพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมวัดป่าพิมลมังคลาราม ของเราในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นี้ พร้อมประกอบพิธีเปิดสะพานแขวน เดินไปไหว้พระ ขอพรในเกาะกลางน้ำได้ทุกวันต่อไป เจริญพรฯ

///////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ