ปธ.สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ มอบพัดลมติดผนังให้กับ อ.เมืองศรีสะเกษ

36

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบพัดลมติดผนัง จำนวน 10 เครื่อง รวมเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท สำหรับติดตั้งภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการบริการประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม โดยมีนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รับมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์