ขอนแก่น-โรคติดเชื้ออาร์เอสวี ไวรัสตัวร้ายในเด็กเล็ก – 12 ขวบ แพทย์เตือนระวังคนป่วย100 คน เข้ามาตรวจรักษา รพ.ราชพกฤษ์ขอนแก่น

38

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 2 พ.ย. ที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ได้มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง อุ้มเด็กชาย – หญิง เข้ามาตรวจรักษาจำนวนมาก โดย พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร์ กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้การรักษา

โดยเด็กที่เข้ามารักษาอาการช่วงแรกมักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาเช่น ไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่แข็งแรงดีอาการมักไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่สำหรับเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 2 ป๊) ที่ติดเชื้อครั้งแรกพบร้อยละ 20-30 ที่มีอาการโรคลุกลามไปทางเดินหายใจส่วนล่าง (หลอดลม เนื้อปอด) ทำให้เกิดหลอดลมใหญ่อักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบและปอดอักเสบตามมาได้ โดยมักแสดงอาการไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดหวิว หรือ เสียงครืดคราดในลำคอ โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 1-2 ปี เด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง เด็กที่คลอดก่อนกำหนด โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่น หูอักเสบ ไซนัสหรือปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้

พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร์ กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ กล่าวว่า ในส่วนของโรคอาร์เอสวี มีตั้งแต่อาการไม่มากจนถึงอาการหอบบางคนได้เข้า ICU ซึ่งบางคนจะมีอาการเล็กน้อยเป็นไข้มีน้ำมูกเฉยๆมีไอมีเสมหะบางคนมีอาการหายใจไวมาตรวจ การแพร่กระจายของโรคดังกล่าว มีทั้งทางเดินหายใจจากการไอจามและเป็นการสัมผัสด้วย โดยเฉพาะ รพ.แผนกกุมารเวชศาสตร์ รพ.ราชพฤกษ์ ให้การตรวจรักษาเด็กอายุ 1 เดือน – 12 ปี ชาย –หญิง มากกว่า 100 คน
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งทุกหน่วยงาน ให้แจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังโรคในคน สัตว์ พืช โดยให้ทุกหน่วยรับผิดชอบได้แจ้งเตือนประชาชนในการระมัดระวังตัวเองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง พืชชนิดต่างๆที่ปลูก โดยโรคในคน นั้น ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรค RSV ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะพบในเด็กช่วงอายุระหว่าง 2-5 ขวบ และผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ รวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ ขอให้ระมัดระวังตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ปลอดภัย คือ กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคไวรัสโควิด- 19 แล้ว ยังป้องกันโรค RSV อีกด้วย โดยเฉพาะโรค RSV นั้นได้มีการแจ้งเตือนมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน ขอให้ผู้ปกครองได้หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการเหมือนไข้หวัด อย่าวิเคราะห์อาการและซื้อยามากินเอง ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีเพื่อความปลอดภัย